Kim jesteśmy

CHARIS - Międzynarodowa Służba Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej – to nowa, wyjątkowa służba stworzona z wyraźnej woli papieża Franciszka dla strumienia łaski, jak określa się Katolicką Odnowę Charyzmatyczną.
Jej Statuty zostały promulgowane 8 grudnia 2018 r. przez Dykasterię ds. Świeckich, Rodziny i Życia. CHARIS jest na służbie wszelkich rzeczywistości Odnowy Charyzmatycznej: grupom modlitewnym, wspólnotom, szkołom ewangelizacji, duszpasterstwom itp.
Jednym z celów CHARIS jest „organizacja kształcenia i możliwości formacji” (Statut CHARIS, art. 3 lit. j); nie chodzi o naukowe kształcenie studentów akademickich, ale o formowanie dobrze przygotowanych sług, którzy będą prowadzić braci i siostry do osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem.
CHARIS oferuje wiele kursów szkoleniowych, a w tym roku rozpoczyna się Kurs Formacji Integralnej – KFI, który ma na celu uzupełnienie wiedzy na temat konkretnych, specyficznych zagadnień, z którymi musi zmierzyć się posługujący w Odnowie, aby pogłębić duchowe i psychologiczne poznanie samego siebie.


Więcej informacji o CHARIS można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.charis.international

KONTAKT

 • Biuro

  Pałac św. Kaliksta
  Piazza di San Calisto 16
  00120 Watykan

 • Telefony

  +39 06 69887126 - +39 06 69887127
  +39 351 769 6887 – WhatsApp

 • E-mail

  chariscourses@charis.international